Skeiv kulturkalender

Delta, engasjer deg og bli med på feiringen av Skeivt kulturår 2022

Om Skeiv kulturkalender

Skeivkulturkalender.no er en nasjonal kalender for alle typer skeive kulturarrangement. Nettsiden ble opprettet i forbindelse med Skeivt kulturår 2022 for å synliggjøre de mange store og små arrangementene som skjer i jubileumsåret, men vil leve videre etter jubileet!

Skeiv kulturkalender er et samlet initiativ fra flere involverte aktører i Skeivt kulturår, og driftes teknisk av den frivillige teknologigruppen i Oslo Pride. Nettsiden skal være en ressurs for hele den skeive bevegelsen, og alle kan melde inn arrangement og lenke direkte til siden.

Kalenderen er et felles dugnadsprosjekt: Jo flere som bidrar i å gjøre kalenderen synlig og kjent, jo større oppmerksomhet vil arrangementene få! Vi jobber med å få på plass flere funksjoner på siden, mer informasjon om dette følger.

Ønsker du/dere å implementere kalenderen på egne flater? Ta kontakt med oss på e-post: skeivkulturkalender@oslopride.no

Kriterier for opplisting

Alle kan legge inn arrangement på våre sider, men det må være et publikumsrettet kulturarrangement med skeiv tematikk og/eller utøvere. Du kan melde inn ditt arrangement her.

Prider, festivaler eller større events med ulike programposter skal kun meldes inn som ett arrangement.

Vi har nulltoleranse for arrangementer som fremmer homofobi, transfobi, rasisme eller andre ekskluderende og hatfulle holdninger. Hvert arrangement gjennomgås før publisering. Det kan derfor ta noe tid fra du melder inn arrangementet til det blir publisert.

Dersom du ønsker å synliggjøre skeive arrangementer/aktiviteter/aktivitetsgrupper som IKKE er publikumsrettede kan du melde inn dette til “hva skjer”-kalenderen hos ditt fylkeslag i FRI.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller trenger å komme i kontakt med oss? Send oss en e-post til skeivkulturkalender@oslopride.no

Skeivt kulturår 2022

I 2022 er det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. Dette skal markeres og feires over hele landet under Skeivt kulturår 2022.

21. april 1972 ble paragraf 213, som forbød seksuelle handlinger mellom menn, fjernet fra straffeloven. For å markere dette har Nasjonalmuseet, Nasjonalbiblioteket og Skeivt arkiv gått sammen om initiativet til en nasjonal feiring for å formidle og diskutere skeiv kunst, kultur og historie.

Prosjektet har oppfordret kunst- og kulturaktører i hele landet til å delta i feiringen med arrangementer, utstillinger, seminarer, forestillinger, konserter m.m. Alle prosjektene gjennomføres av hver enkelt aktør, innenfor egne rammer og budsjetter.

Inkluderer mer enn seksualitet

Skeive, mangfoldige og provokative fortellinger og ideer er viktige for vår kreativitet, toleranse og utvikling. Skeivt omfatter mer enn seksualitet . Det handler om å skape seg frisoner, rom for å være hvem du vil, utfordre normer og kanon.

Historien om det skeive Norge

Det skeive blikket på oss selv og verden lar nyanser og nytt mangfold komme til syne. Skeive har levert avgjørende bidrag til vår felles kultur, og kjempet for en åpenhet hele samfunnet nyter godt av. Men historien om det skeive Norge er enda ikke skrevet, og fortsatt vet vi for lite om vår skeive kultur og historie.

I anledning 50-årsmarkeringen for avkriminalisering av homofili i Norge vil Nasjonalbiblioteket, Nasjonalmuseet og Skeivt arkiv gå gjennom institusjonenes arkiver og samlinger for å forstå hvilke gjenstander og dokumenter som forteller landets skeive historie.

Gjennom jubileumsåret vil hele Norge fylles med aktiviteter, utstillinger og arrangementer som ser på kunst og kultur med et skeivt blikk. Du finner oversikt over disse her på skeivkulturkalender!

Har du spørsmål eller vil du vite mer om Skeivt kulturår?

Bli med i Skeivt kulturårs Facebook-gruppe. Her kan alle som ønsker å bli med diskutere planer, møtes og utveksle ideer. Velkommen!

Logopakke og grafisk profil

Som en del av arbeidet med markeringen, har Nasjonalmuseet i samarbeid med Metric Design produsert visuelt uttrykk for Skeivt kulturår. Logoen er en hånd som på ulike måter uttrykker kamp, frihet og feiring. Den visuelle pakken kan fritt benyttes av alle aktører som ønsker å knytte seg til markeringen.

Du finner logopakke her